dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Publikacje - rok 2018

 A. Zakrzewska-Bielawska, The Relationship between Managers’ Network Awareness and the Relational Strategic Orientation of their Firms: Findings from Interviews with Polish Managers, Sustainability, vol. 10, no. 8,  2018, 2691; https://doi.org/10.3390/su10082691

Dostęp: http://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Alliances_ntwork_sustainability

słowa kluczowe: relational view; interorganisational relations; strategic context of collaboration; knowledge and views of managers

 A. Zakrzewska-Bielawska, W. Fisiak, Efekty z realizacji strategii relacyjnej – świadomość i postrzeganie przez polskich menedżerów, Przegląd Nauk Ekonomicznych, nr 29/2018, s.11-24.

słowa kluczowe: strategia relacyjna, efekty, relacje międzyorganizacyjne, korzyści, nakłady

  A. Zakrzewska-Bielawska, Modele badawcze w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie Nr 2 (181), 2018, s. 11-25.

słowa kluczowe: model badawczy, badania ilościowe, podejście hipotetyczno-dedukcyjne, nauki o zarządzaniu

A. Zakrzewska-Bielawska, Recognition of relational strategy content: insight from the managers’ view, Eurasian Business Review (May 2018), Springer International Publishing, s. 1-19, open access:  https://doi.org/10.1007/s40821-018-0109-9

słowa kluczowe: relational view, strategy, interorganizational relations, value creation and appropriation, partners

A. Zakrzewska-Bielawska, Kreatywna współpraca jako atrybut relacyjnej strategii przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji  nr 3/2018, s. 23-29.

słowa kluczowe: strategia relacyjna, kreatywna współpraca, kreatywność

 A. Zakrzewska-Bielawska, Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018, 274 s. 

 

http://www.pwe.com.pl/zarzadzanie/strategie_rozwoju,p532180759

 

słowa kluczowe: strategia, wybory produktowo-rynkowe, przewaga konkurencyjna, ambidexterity, antecedencje, efektywność, równania strukturalne