dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Praca naukowa

ORCID ID

orcid.org/0000-0001-8182-3591

ZAINTERESOWANIA Naukowo - BADAWCZE

 • strategia relacyjna przedsiębiorstw
 • ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • rozwoj przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
 • uwarunkowania, dynamika i obszary koopetycji
 • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2016-2018, Projekt badawczy NCN pt. „Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce”, kierownik projektu
 • 2013-2015, Projekt Badawczy NCN pt "Koncepcja "open innovation " w małych i średnich przedsiębiorstwach - modele, trendy i uwarunkowania rozwoju", wykonawca projektu
 • 2011-2014, Projekt Badawczy pt. "Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii" finansowany z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy własny N N115 006040 ), kierownik projektu
 • 2010-2011, Projekt Badawczy pt. "Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie" realizowany w ramach badań własnych Katedry Zarządzania PŁ, wykonawca
 • 2008-2011, Projekt Badawczy, pt. "Związki partnerskie jako sposób podnoszenia konkurencyjności firm sektora MSP w regionach głębokiej restrukturyzacji" finansowany z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy własny NN 115 136034, wykonawca
 • 2008 - 2011, Projekt Badawczy pt. "Zarządzanie relacjami strategia - struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach wysokich technologii" finansowany z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy habilitacyjny Nr 1284/B/H03/2008/34), kierownik i wykonawca
 • 2009 - 2010,  . Projekt Badawczy pt Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach Rozwoju wysokich Technologii "realizowany w ramach działalności statutowej Katedry Zarządzania PŁ, wykonawca
 • 2007, Projekt Badawczy pt. "Wzajemne dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju dużych przedsiębiorstw produkcyjnych" finansowany z środków na badania własne Katedry Zarządzania PŁ, kierownik i główny wykonawca
 • 2006-2009,  Projekt Badawczy pt. "Zapotrzebowanie na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim w latach 2007-2015" finansowany z środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy własny Nr N115 047 31/2071, wykonawca
 • 2006 Projekt Badawczy pt. "Wpływ strategii na organizację przedsiębiorstwa" finansowany z rezerwy Rektora Politechniki Łódzkiej, kierownik projektu i główny wykonawca
 • 2003-2004,  Projekt Badawczy, pt. "Procesy Restrukturyzacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie", realizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lachiewicza w ramach badań własnych Katedry Zarządzania PŁ, wykonawca
 • 2001-2003, Projekt Badawczy, pt. "Restrukturyzacja organizacyjna Przedsiębiorstw Przemysłowych Z regionu Z regionu Z regionu Z regionu łódzkiego" realizowany w ramach Badań własnych czy Instytutu Zarządzania PŁ, wykonawca
 • 2001-2002, Projekt Badawczy KBN, pt. "Cechy i skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych" (grant promotorski), główny wykonawca

Zagraniczne STAŻE I WYJAZDY Naukowe 

11.2015    Słowacja, Matej Bel University, Banska Bystrica, visiting professor, staż naukowy, 22-27 listopda 2015

11.2014   Portugalia, Universidade Europeia, Lizbona, visiting professor, staż naukowy, 3 - 10 listopada 2014

07.2014   Japonia, The Global Business, Management Information System, Economics and Finance Research Conference, Global Business & Technology Forum, 24-27 July Tokyo. Prezentacja referatu, pt. “Coopetition? Yes, but Who With? The Selection of Coopetition Partners by High-Tech Firms” oraz przewodniczenie jedenj sesji.

02.2014   Nowa Zelandia, Word Business and Economic Research Conference zorganizowana przez World Business Institute i American Research and Publication International, 24 -25 February 2014, Auckland. Prezentacja referatu „What Inhibits Cooperation With Competitors? Barriers of Coopetition in the High-Tech Sector” oraz przewodniczenie jednej sesji.

11.2013  Holandia, Enschede, University of Twente, spotkanie dyrektorów strategicznych dotyczące wspólnego budowania strategii dla uczelni wyższych stowarzyszonych w ECIU (European Consortium of Innovative Universities), 3 – 5 listopad 2013.

09.2013  Francja, Grenoble Ecole de Management, visiting professor, staż naukowy, 23 – 27 września 2013.

09.2013  Seszele, 7th  IBC International Business Conference zorganizowana przez South African Business Schools Association i akredytowana przez South African Department of Education, 2 – 5 September 2013, Seychelles, Mahe. Prezentacja referatu, pt. “Compete or coopete? Catalysts and inhibitors of coopetition in the high-tech business sector”.

04.2013  Japonia, International Symposium on Business and Management (ISBM 2013), zorganizowane przez Knowledge Association of Taiwan, International Business Academics Consortium, Academy of Taiwan Information Systems Research, College of Business, National Taipei University, April 3-5, 2013, Kitakyushu, Japan. Prezentacja referatu, pt. “Coopetition as a factor in the development of innovative and technologically advanced firms: an example of the high-tech sector” oraz przewodniczenie jednej sesji.

01.2013  Harvard Cambridge USA, 7th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finance (MMF’13), zorganizowana przez World Scientific and Engineering Academy and Society, 30th  January – 1st February 2013, Harvard Cambridge, MA, USA. Prezentacja referatu, pt. “Coopetition in high-technology firms: resource based determinants” prezentowany w czasie obrad konferencji” oraz współprzewodniczenie sesji: Advances in Marketing and Finances.

11.2011    Malediwy,  2nd International Conference on Economics, Business and Management, 25 – 26 Novemeber 2011, zorganizowana przez International Economics Development and Research Center (IEDRC). Prezentacja referatu, pt. “Flexibility of strategy in high-tech enterprises” oraz przewodniczenie jednej sesji

01.2011   Bali, 2011 International (Spring) Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management (APBITM Spring 2011), 23 -25 January 2011, zorganizowana przez Asia Pacific Business Innovation & Technology Management Society, Universita Pelita Harapan Surabaya Indonesia, Ta Hwa Institute of Technology, Taiwan, Lung Hwa University of Science & Technology, Taiwan, Philippine Institute of Industrial Engineers (PIIE) Philippines. Prezentacja referatu, pt. “Organizing in HT Companies: an Example form ICT sector”.

12.2010  Filipiny, International Conference on Economics, Business and Management, 4-5 December 2010, Manila, zorganizowana przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEDRC (International Economics Development and Research Center). Prezentacja referatu, pt. “Expected and Achieved Matrix of Competence in Manager Training” (współautor I. Staniec).

03.2010   Malezja, The 4th WSEAS International Conference on Management, Marketing and Finances (MMF'10), 23 -25 March 2010 Penang, zorganizoana przez Universiti Kebangsaan Malaysia, Zhejiang University of Technology, Norwegian University of Science and Technology, prezentacja referatów p.t. “High Technology Company – Concept, Nature, Characteristics” oraz “Organizational structure in the view of single business concentration and diversification strategies– empirical study results” (współautor I. Staniec).

01.2009   Hawaje USA, The College Teaching & Learning (TLC) Applied Business Research (ABR) Conferences, January 5-8, 2009 in Oahu, Hawaii, prezentacja referatu pt. “Vocational And Engineering Education In Poland “ (współautor I. Staniec).

12.2007    Australia, Seventh International Business Research Conference, 3-6 December 2007 Sydney, World Business Institute, prezentacja referatu p.t. „Organizational structure in the context of the development strategy in Polish production companies”.

03.2005   Wielka Brytania, 59th International Atlantic Economic Conference, 9-13 March 2005 Londyn, prezentacja referatu pt. "Polish Employees in Relation to the Restructuring Process".

11.2001    Wielka Brytania - Uniwersytet Strathclyde w Glasgow - pobyt studyjny 

1993-1994 Irlandia – Uniwersytet w Limerick – studia w ramach Programu Tempus – 12 miesięcy