dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Praca dydaktyczna

AKTUALNIE WYKŁADANE PRZEDMIOTY

 • Podstawy zarządzania
  kierunek: Zarządzanie, studia I-go stopnia
  kierunek: Inżynieria i Bezpieczeństwo Pracy, studia I-go stopnia
 • Zarządzanie w kryzysie
  kierunek: Zarządzanie, studia II-go stopnia
 • Umiejętności i kompetencje menedżerskie
  kierunek: Zarządzanie, studia II-go stopnia, specjalność: Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • Strategie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
  kierunek: Zarządzanie, studia II-go stopnia, specjalność: Analizy i doradztwo w biznesie
 • Strategia i prognozowanie działalności małej firmy
  kierunek: Zarządzanie, studia I-go stopnia, specjalność: Zarządzanie małym i średnim biznesem

PRZEDMIOTY WYKŁADANE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH

 • Mikroekonomika przedsiębiorstwa
 • Analiza rynku i promocja małej firmy
 • Teoria organizacji i zarządzania

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi w organizacji
  Studia podyplomowe „Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji”, cykliczne
 •  Podstawy zarządzania
  Studia podyplomowe „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy”, cykliczne
 • Podstawy organizacji i zarządzania
  Studia podyplomowe „Zarządzanie produkcją”, cykliczne
 • Współczesne koncepcje zarządzania
  Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki”, cykliczne
 • Umiejętności i kompetencje menedżerskie
  Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, cykliczne
 • Menedżer i jego rola we współczesnej organizacji
  Studia podyplomowe „Zarządzanie w organizacji”, realizowane w ramach projektu "Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw" (2.1.1 PO KL)
 • Kształtowanie umiejętności menadżerskich
  Studia podyplomowe „Innowacyjne technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem” realizowane w ramach projektu "Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw" (2.1.1 PO KL)
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
  Zamawiane studia podyplomowe „Zarządzanie w przemyśle” dla kadry menedżerskiej BOT KWB Bełchatów S.A.