dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

O mnie

WYKSZTAŁCENIE

17.04.2019  Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

02.04.2012    Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

21.10.2002   Nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

                  Praca doktorska pt "Cechy i skutki restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej na przykładzie dużych przedsiębiorstw", przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Stefana Lachiewicza.

1998 - 2002     Studia doktoranckie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1992 - 1997     Studia magistersko - Inżynierskie , Wydział Organizacji i Zarządzania     

                        Politechniki Łódzkiej.

                        Kierunek: Zarządzanie i Marketing

                        Specjalizacja Inżynierska: Przemysł elektromaszynowy

                        Specjalizacja Ekonomiczna: Zarządzanie Firmą

                         Praca dyplomowa pt "Strategia rozwoju small businessu na przykładzie 

                         sektora budownictwa "

 

KURSY I SZKOLENIA

11-23.05.2017    Szkolenie, pt. „Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych” zorganizowane przez StatSoft Polska, Warszawa

07.12.2016         Szkolenie, pt. „Analizy jakościowe z oprogramowaniem NVivo” zorganizowane przez Katedrę Zarządzania PŁ, Łódź

19.10.2016         Szkolenie, pt. „Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych” zorganizowane przez Polską Platformę Szkoleniową Sp. z o.o., Warszawa

02. - 06.2010      Szkoła Trenerów Zarządzania zorganizowana przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania "Matrik" w Krakowie.

19-21.02.2010    Szkolenie, pt " Wystąpienia publiczne dla kadry zarządzającej"  zorganizowane przez Bordman Szkolenia w Wiśle.

7-10.05 2009      Szkolenie, pt " Strategia perswazji w pracy zespołowej "zorganizowane przez Firme VHB Sp. z o.o w Juracie

30.03.2009         Szkolenie, pt. " Coaching jako metoda wspierania studentów w rozwoju umiejętności miękkich "zorganizowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

12-15.03.2009    Szkolenie, pt. " Budowanie pozytywnego wizerunku Pracowników wśród Studentów "zorganizowane przez VHB Sp. z oo w Czorsztynie      

30-31.10.2008    Szkolenie, pt. " Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych" zorganizowane przez Ernst & Young Academy of Business w Warszawie

2002 - 2003        Dwusemestralne Studium Doskonalenia Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej      

1998                   Kurs "Nowe zasady księgowości" zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi.  

 

PRACA ZAWODOWA

od 1.07.2012             profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Politechniki Łódzkiej

10.2002 - 06.2012    adiunkt w Katedrze Zarządzania Politechniki Łódzkiej

10.2010 - 02.2012     adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomiczno - Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

01.2001 - 09.2002      Specjalista ds. Marketingu w PBU "Andropex" s.j.                   

12.1999 - 12.2000       Działalność Gospodarcza PPU "Andropex" sc

07.1998 - 12.1999       Specjalista ds. Marketingu w PPU "Andropex2 " s.c.

01.1998 - 04.1998       Referent ds. Ekonomicznych w WZPB "Wi-MA"

07.1996 - 12.1997       Specjalista ds. marketingu w PPU "Andropex" s.c.

01.1994 - 12.1995        Działalność Gospodarcza "Andropex Plus" s.c.                                                                     

FUNKCJE PEŁNIONE NA POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

komisje i gremia

od 04.2013  Przewodnicząca Międzywydziałowego Zespołu do Prac nad Strategią Rozwoju Politechniki Łódzkiej

od 10.2012   Kierownik Katedry Zarządzania PŁ

od 10.2012   Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej.

od 10.2012   Członek Wydziałowej Komisji ds Budżetu i Finansów

od 10.2012    Członek wydziałowej Komisji ds. Nauki

od 10.2005   Członek Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

od 10.2007   Kierownik studiów podyplomowych "Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji"

2012 - 2016  Członek Uczelnianej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich

2005 - 2008  Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Konferencje

2015             Członek Rady Naukowej seminarium „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych” zorganizowanego przez Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedrę Zarządzania oraz Koło Naukowe LBT „Ludzie – Biznes - Technologie” Politechniki Łódzkiej

2015             Członek Rady Programowej XVIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej p.t. „Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa” zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania UE we Wrocławiu

2015             Członek Rady Programowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej n.t. „Współdziałanie – szansą czy koniecznością dla rozwoju organizacji?” zorganizowanej przez Wyższa Szkołę Menedżerską w Warszawie

2015             Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t. „Przedsiębiorstwo w sieci ” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu

2015             Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zachowania Organizacyjne pt. "Relacje w przestrzeni zmian", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2015             Członek Komitetu Naukowego 15th Annual Conference European Academy of Management “Uncertainty is a great opportunity” (EURAM 2015), zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie

2014             Członek Rady Naukowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej p.t. „Zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” organizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

2014             Członek Rady Programowej  XVII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Zmiana Warunkiem Sukcesu 2014” pod hasłem „W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności” zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

2014             Członek Rady Programowej Seminarium Naukowego „Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka” zorganizowanego przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej

2014             Członek Komitetu Naukowego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „QLogistics – współczesne wyzwania logistyki” zorganizowanej przez Politechnikę Opolską

2014             Członek Rady Programowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Forum Młodych Menedżerów, pt.  Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2020”, zorganizowanej przez Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE  działające przy Katedrze Zarzadzania Politechniki Łódzkiej

 

2014             Członek Komietetu Naukowego IX Konferencji Naukowej „Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

2014             Członek Komitetu Naukowego II Konferencji p.t. „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”, Politechnika Częstochowska

2013            Członek Rady Naukowej Seminarium habilitacyjno - doktoranckiego, pt. "Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami" zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej im. St Staszica w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o / Kraków

2013            Członek Rady Naukowej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Forum Młodych Menedżerów" pt. Uwarunkowania Rozwoju Przedsiębiorczości w Teorii iw Praktyce Gospodarczej "organizowanej przez SKN" LBT "i Katedrę Zarządzania PŁ

2012-2013    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji", pt. "Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 15 -. 17 Maja 2013r, Spała

2012              Członek Komitetu Naukowego seminarium doktoranckiego zorganizowanego przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2012             Członek Komitetu Naukowego 7th WSEAS International Conference on Management, Marketing & Finance (MMF '13), 30 January th - 1 February st 2013, Harvard Cambridge, MA, USA

2011-2012    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji", pt. "Współpraca, konkurencja i kooperencja w rozwoju współczesnych organizacji" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 27 -. 29 Września 2012r, Licheń Stary

2010-2011   Członek Komitetu Organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" pod tytułem "Zarządzanie rozwojem małych i średnich Przedsiębiorstw" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 23-25 maja 2011, Słok k / Bełchatowa

2009-2010   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Szkoly Letniej Zarządzania 2010 pt. "Wyzwania i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu " zorganizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Zarządzania PŁ, 23 - 25 Czerwca 2010r., Zamek Ryn

2008-2009   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" pt. "Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 27 -. 29 maja 2009r, Szydłów

2007-2008    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" pt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 28 -. 30 Maja 2008r, Smardzewice

2007             Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Forum Młodych Menedżerów" pt. "Problemy współczesnej praktyki zarządzania" zorganizowanej przez SKN "LBT" i Katedrę Zarządzania PŁ

2006-2007   Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie rozwojem organizacji" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ, 10 -. 12 maja 2007r, Spała

2004-2005    Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji", zorganizowanej przez Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, 1 - 3 grudnia 2005r. w Łodzi

2003-2004    Członek Komitetu Organizacyjnego X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym sie otoczeniu", zorganizowanej przez Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, 2 - 3 Grudnia 2004r. w Łodzi

 

NAGRODY I Wyróżnienia

2015       Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe

2014       Nagroda w XI Konkursie na prace naukowe ogłoszonym przez Komitet Nauk                                Organizacji i Zarządzania PAN, w kategorii: podręczniki, grudzień 2014

2014        Indywidualna Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe

2013        Indywidualna Nagroda I-go stopnia JM Rektora PŁ za osiągnięcia naukowe

2013        Zespołowa Nagroda I-go stopnia JM Rektora PŁ za osiągnięcia dydaktyczne

2012       Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk przyznana w X konkursie na najlepsze prace naukowe, w kategorii: prace habilitacyjne

2012       Nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo - badawczą w roku 2011

2011       Nagroda za najlepszy referat ("excellent paper") przyznana przez Komitet konferencji "International Conference on Economics, Business, Management", 25 -. 26 November 2011 Zaprezentowano referat, pt. "Flexibility of strategy in high-tech enterprises"

2011       Nagroda Rektora I stopnia za działalność naukowo - badawczą w roku 2010

2010       Nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo - badawczą w roku 2009

2009       Zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy referat Konferencji Naukowej Forum Młodych Menedżerów, nt "Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce gospodarczej" zorganizowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ za referat we współautorstwie z Sylwią Berską "Wpływ strategii na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa na przykładzie firm z branży informatycznej ", maj 2009

2009       Medal Brązowy za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2008       Nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo - badawczą w roku 2007

2007       Nagroda Rektora II stopnia za działalność naukowo - badawczą w roku 2006

2007       Zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy referat Konferencji Naukowej Forum Młodych Menedżerów, nt. "Problemy współczesnej praktyki zarządzania" zorganizowanej na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ za referat we współautorstwie Z Sylwią Berską, p.t. "Cechy pracy kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie firm z regionu łódzkiego)"