dr hab. inż. prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Dyplomanci

Obszary dyplomowania

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie koopetycji
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
 • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie
 • Organizacja pracy kierowniczej
 • Style kierowania
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa
 • Restrukturyzacja sektorów i podmiotów gospodarczych
 • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Strategia personalna w przedsiębiorstwie i jej elementy: rekrutacja i selekcja, motywowanie, zarządzanie szkoleniami itp.

 

Szczegółowe informacje na temat dyplomowania
www.oizet.p.lodz.pl

Regulamin dyplomowania
» Regulamin_dyplomowania_10_04_2013.doc

Wymogi edycyjne
» dyplomanci_wymogi_edycyjne.doc

Podanie o udostępnienie materiałów informacyjnych do pracy dyplomowej
» Podanie-o-udostepnienie-mat-inf-do-pracy-dyp.jpg

Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego
» dypl_druki_do_pobrania.docx